Jak vytvořit e-mailový automat

V mailátoru se přepneme do sekce Odesílací automaty.

Tady se přepneme na záložku Nový automat.

Vyberte si, z jaké e-mailové adresy chcete automatické zprávy odesílat, vyplňte Název automatu (slouží pro vaši orientaci), zvolte si, jestli kontakty chcete po průchodu automatem vyřadit, nebo v něm ponechat. Pokud je v automatu ponecháte, kontakt se nebude moci znovu do automatu zařadit (v případě vyplnění formuláře).
Nastavte si čas odesílání jednotlivých kroků.

Zprávu v automatu editujeme stejně jako hromadnou zprávu. Vyplňte kolonku Předmět. Předmět = předmět e-mailu. Pokud už jste nějakou zprávu v minulosti napsali a poslali, automaticky se uloží do šablon. Tyto šablony se zobrazí, pokud rozkliknete kolonku Přednastavený e-mail (Nový e-mail).

Do těla e-mailu můžete vložit Odkaz pro náhled e-mailu v prohlížeči, Oslovení, Média a Podpis, který jste si již vytvořili. Odhlašovací odkaz musí být do zprávy vložen vždy.

Odhlašovací odkaz můžete před závorkami a mezi nimi libovolně editovat.

Poté, co budete mít zprávu napsanou, v kolonce Počet dnů si vyplňte, za jak dlouho po registraci má být tato zpráva kontaktu odeslána.

Dále je nutné kliknout na Přidat e-mail do automatu.

Uložený e-mail se zobrazí nad novou zprávou. Pokud chcete, můžete napsat další e-mail (=krok). A takto můžete pokračovat, až e-mailů v automatu budete mít třeba 100 na půl roku dopředu.

Jakmile automat uložíme, zobrazí se nám v přehledu automatů jako první.

Naše služby

Mohlo by Vás zajímat

Pro naše klienty

Najdete nás na

YouTube